jméno    heslo   

O žákajdě


Řešení žákovské knížky na webu vzniklo ve spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Blansku. Smysl webovské žákovské knížky je, aby rodiče žáků a studentů měli přehled o prospěchu svých dětí a mohli jej kontrolovat kdykoliv a kdekoliv, kde mají přístup na internet.


Žákovská knížka se skládá ze dvou hlavních částí: klasifikační arch a neomluvené hodiny (docházka).

Klasifikační arch

editace známek jednotlivých žáků k jednotlivým předmětům s poznámkou
hromadné zadávání známek pro třídu k jednotlivým předmětům s poznámkou

Neomluvené hodiny (docházka)

editace neomluvených hodin s poznámkou
automatické nebo manuální spouštění rozesílání upozornění o neomluvených hodinách rodičům (e-mail a SMS)

Další funkce aplikace

editace aktualit na www stránkách před redakční správu
možnost práce v testovacím prostředí


Žákovská knížka může být integrována do www stránek školy, nebo může fungovat jako samostatná webovská aplikace ať už na našem serveru, nebo na serveru školy.

© S2EP, s.r.o.